Winter 2018 NS

05.01.2019 - 30.01.2019
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 48,00 - 50,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 52,00 - 59,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 60,00 - 75,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 89,00 - 119,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 135,00 - 145,00
Preise in EUR

Winter 2019 HS

30.01.2019 - 18.03.2019
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 48,00 - 52,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 55,00 - 64,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 65,00 - 79,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 95,00 - 125,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 152,00 - 160,00
Preise in EUR

Winter 2019 NS

18.03.2019 - 25.04.2019
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 48,00 - 50,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 52,00 - 59,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 60,00 - 75,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 89,00 - 119,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 135,00 - 140,00
Preise in EUR

Frühjahr 2019 NS

01.06.2019 - 30.06.2019
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 45,00 - 48,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 48,00 - 55,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 60,00 - 75,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 82,00 - 112,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 135,00 - 140,00
Preise in EUR

Sommer 2019 HS

01.07.2019 - 31.08.2019
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 48,00 - 50,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 52,00 - 59,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 65,00 - 80,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 89,00 - 119,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 152,00 - 160,00
Preise in EUR

Herbst 2019 NS

01.09.2019 - 22.09.2019
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 45,00 - 48,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 50,00 - 59,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 60,00 - 75,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 82,00 - 115,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 135,00 - 140,00
Preise in EUR

Apartament o pow. 75m jest przeznaczony max. dla 8 osób; przy obsadzeniu
7 - 8 osób cena za osobê/dzieñ wynosi 10,00 EUR.


Cena zawiera: 1 rêcznik k¹pielowy i jeden ma³y rêcznik na osobê
na tydzieñ, rêcznik kuchenny, p³yn do mycia naczyñ, poœciel, rozk³adana
suszarka na pranie, ogrzewanie, pr¹d, wstêp na miejski basen mieszcz¹cy
siê ok. 50 m od pensjonatu (Mallnitzer Tauernbad) - w zimie dodatkowo
mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z sauny na terenie basenu.


Latem w cenie pobytu wliczony jest wstêp do Narodowego Parku Wysokich
Taurów ("Nationalpark-Kärnten Card") oraz wstêp na przyleg³y basen.

Dodatkowe koszty w zimie:  op³ata klimatyczna 1,87 EUR
doros³y/dzieñ, 1,- EUR dziecko/dzieñ (6-15 lat) ggf. Endreinigung


Dodtakowe koszty latem: Taxenpauschale EUR 5,50 doros³y/dzieñ,
Euro 4.-EUR dzieci od 6 do 15 latMo¿liwoœæ zamówienia masa¿u do apartamentu!


OFERTA ALL INCLUSIV !


Na zamówienie dostarczamy œwie¿e pieczywo do pokoju

Dodatkowe informacje:


* P³atnoœæ: przy rezerwacji p³atna zaliczka w wysokoœci 30% ceny pobytu.


* Bei verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise wird lt. Buchung verrechnet


* W dniu przyjazdu apartamenty s¹ dostêpne od godz. 16:00 po po³udniu.


* W dniu wyjazdu prosimy o opuszczenie apartamentów do godziny 10 rano.