Sommer 2017 HS

01.07.2017 - 31.08.2017
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² -
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 55,00 - 70,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 65,00 - 80,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 88,00 - 133,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² -
Preise in EUR

Herbst 2017 NS

01.09.2017 - 23.09.2017
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² -
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 45,00 - 55,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 60,00 - 74,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 80,00 - 122,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² -
Preise in EUR

Winter 2017 VS

21.12.2017 - 24.12.2017
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 50,00 - 50,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 55,00 - 62,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 60,00 - 75,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 85,00 - 130,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 140,00 - 140,00
Preise in EUR

Winter 2017/2018 Weihnachten/Sylvester

25.12.2017 - 05.01.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 62,00 - 62,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 67,00 - 72,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 75,00 - 90,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 102,00 - 132,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 200,00 - 200,00
Preise in EUR

Winter 2018 NS

06.01.2018 - 26.01.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 48,00 - 48,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 52,00 - 59,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 62,00 - 77,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 87,00 - 117,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 140,00 - 140,00
Preise in EUR

Winter 2018 HS

27.01.2018 - 11.03.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 52,00 - 52,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 57,00 - 63,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 68,00 - 83,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 92,00 - 122,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 160,00 - 160,00
Preise in EUR

Winter 2018 NS

12.03.2018 - 28.03.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 48,00 - 48,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 52,00 - 58,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 62,00 - 77,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 87,00 - 117,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 150,00 - 150,00
Preise in EUR

Winter 2018 HS

29.03.2018 - 02.04.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 52,00 - 52,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 57,00 - 64,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 68,00 - 83,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 92,00 - 122,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 160,00 - 160,00
Preise in EUR

Winter 2018 NS

03.04.2018 - 07.04.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² 48,00 - 48,00
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 52,00 - 59,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 62,00 - 77,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 87,00 - 117,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² 140,00 - 140,00
Preise in EUR

Frühjahr 2018 NS

01.06.2018 - 30.06.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² -
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 48,00 - 63,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 60,00 - 75,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 85,00 - 130,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² -
Preise in EUR

Sommer 2018 HS

01.07.2018 - 30.08.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² -
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 55,00 - 70,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 65,00 - 80,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 88,00 - 133,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² -
Preise in EUR

Herbst 2018 NS

01.09.2018 - 23.09.2018
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² -
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 50,00 - 65,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 65,00 - 80,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 88,00 - 133,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² -
Preise in EUR

Winter 2019 HS

30.01.2019 - 18.03.2019
  Cena
1 Appartement für 1-2 Personen ca. 20m² -
1 apartament dla 2-4 osób ok. 27m2 55,00 - 70,00
4 apartament dla 2-5 osób ok. 36-45m2 65,00 - 80,00
3 apartament dla 4-8 osób ok. 75m2 90,00 - 135,00
1 Appartement für 4-7 Personen ca. 95m² -
Preise in EUR

Apartament o pow. 75m jest przeznaczony max. dla 8 osób; przy obsadzeniu
7 - 8 osób cena za osobê/dzieñ wynosi 10,00 EUR.


Cena zawiera: 1 rêcznik k¹pielowy i jeden ma³y rêcznik na osobê
na tydzieñ, rêcznik kuchenny, p³yn do mycia naczyñ, poœciel, rozk³adana
suszarka na pranie, ogrzewanie, pr¹d, wstêp na miejski basen mieszcz¹cy
siê ok. 50 m od pensjonatu (Mallnitzer Tauernbad) - w zimie dodatkowo
mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z sauny na terenie basenu.


Latem w cenie pobytu wliczony jest wstêp do Narodowego Parku Wysokich
Taurów ("Nationalpark-Kärnten Card") oraz wstêp na przyleg³y basen.

Dodatkowe koszty w zimie:  op³ata klimatyczna 1,87 EUR
doros³y/dzieñ, 1,- EUR dziecko/dzieñ (6-15 lat) ggf. Endreinigung


Dodtakowe koszty latem: Taxenpauschale EUR 5,50 doros³y/dzieñ,
Euro 4.-EUR dzieci od 6 do 15 latMo¿liwoœæ zamówienia masa¿u do apartamentu!


OFERTA ALL INCLUSIV !


Na zamówienie dostarczamy œwie¿e pieczywo do pokoju

Dodatkowe informacje:


* P³atnoœæ: przy rezerwacji p³atna zaliczka w wysokoœci 30% ceny pobytu.


* Bei verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise wird lt. Buchung verrechnet


* W dniu przyjazdu apartamenty s¹ dostêpne od godz. 16:00 po po³udniu.


* W dniu wyjazdu prosimy o opuszczenie apartamentów do godziny 10 rano.